UTP "Iskra-Comerc" d.o.o.

Adresa: Plazuljska 6, 76 100 Brčko, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 49 301 333
Mobitel: +387 65 516 275
Fax: +387 49 305 030
E-mail: ik95bc@gmail.com
Servis: ik95service@gmail.com
Prodaja: ik95prodaja@gmail.com
Dodatne informacije: PDV broj: 600013670007