UTP Iskra Comerc

Jučer

Davne 1988 god. Su prvi pocetci današnje firme "Iskra-Comerc" koja je tada registrovana pod nazivom SZR Autoelektricar. Djeletnost je uglavnom bila pružanje autoelektricarskih usluga sa 1 zaposlenim. Vlasnik Ranko Milic je vec imao dugogodišnje iskustvo u toj djelatnosti, pa je i firma vec od prvog dana imala dobru reputaciju, i povjerenje klijenata.

Kao rezultat kvalitetne usluge, klijentela se neprestano uvecavala a samim tim i uslovi za širenje firme. Vec 1998 prerasta u PP"Iskra-Comerc" da bi konacan naziv UTP"Iskra-Comerc" doo Brcko dobila u 2002 godini. U 2001 godini u sklopu firme otvara se i salon automobila iz programa HYUNDAI, a servis se seli u novoizgradene prostorije, opremljene savremenijom opremom i boljim uslovima za rad naših zaposlenih.

Danas

UTP "Iskra-Comerc" doo Brcko je ovlašteni prodavac i serviser HYUNDAI automobila, ovlašteni prodavac i serviser akumulatora Varta i Black Horse i sigurno jedan od najcjenjenijih autoservisa u regionu. Garancija na prodatu robu i usluge, dugogodišnje iskustvo, profesionalna usluga i savremena oprema potpuno i u svakoj situaciji omogucavaju ispunjavanje našeg prioretnog cilja-zadovoljnog klijenta.

Sutra

Cilj nam je da zadržimo postojece i proširimo nove kapacitete. U to uopšte ne sumjamo jer se uskoro useljavamo u nove poslovne prostore sa više dizalica tako da, sa trenutno 14 zaposlenih, veoma brzo planiramo dostici 20 zaposlenih. Edukacija kadrova i dopune novih programa nam je svakodnevna briga tako da sva nova dostignuca u autoindustriji su nam samo izazov.